KRZAKIEWICZ TEORETYCZNE PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZADZANIA PDF

Prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Kazimierz Krzakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Prof . dr hab [5] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa . studia teoretyczne umożliwiające analizę poznawczą wiedzy dziedzinowej;. methods, as…

Read More